NEXUS

Cementos

Xlife nexus glaciar 120x260. Nexus pearl 120x120.

Nexus pearl 120x120.

Nexus antracite rectificado 75x75.

Tesela nexus white 30x30.

Xlife nexus pearl 120x260.

Nexus pearl 120x120.

Nexus antracite 20 mm 60x60.

Nexus antracite 20 mm 60x60.

Nexus pearl 20 mm 60x60.

Nexus antracite rectificado 60x60. Decor nexus 30x60. Nexus pearl porcelanico 30x60.

Nexus pearl rectificado 60x60. Nexus glaciar 30x60. Relieve nexus pearl 30x60.

Rovere nature 20x180. Nexus glaciar 45x90.

Nexus beige 45x90. Nexus glaciar 45x90.

Xlife nexus antracite 120x260. Xlife nexus glaciar 120x260.

Nexus pearl 45x90. Nexus antracite 45x90.

Nexus pearl rectificado 60x60. Muretto nexus pearl 22x44.

Nexus antracite rectificado 60x60. Muretto nexus antracite 22x44.

Nexus pearl rectificado 60x60. Malla vertices nexus glaciar 30x30.

Nexus pearl rectificado 60x60.

Nexus pearl rectificado 60x60.

Nexus antracite 60x120. Nexus pearl rectificado 60x120.

Nexus antracite 45x90. Nexus pearl 45x90.

NEXUS

Cementos

Comparte 


Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Porcelánico

colores

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Pavimento

colores

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

formatos Revestimiento

colores

Relieve Nexus

Decor Nexus

Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Malla


Malla Vertices Nexus Antracite

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Malla Vertices Nexus Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Malla Vertices Nexus White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Malla Vertices Nexus Glaciar

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico


Mosaico Nexus White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Nexus Glaciar

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Nexus Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Nexus Antracite

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Muretto


Muretto Nexus Antracite

Porcelanico
22x44 (8”x17”)

Muretto Nexus White

Porcelanico
22x44 (8”x17”)

Muretto Nexus Pearl

Porcelanico
22x44 (8”x17”)

Muretto Nexus Glaciar

Porcelanico
22x44 (8”x17”)

Tesela


Tesela Nexus Mix

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Tesela Nexus Antracita

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Tesela Nexus Glaciar

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Tesela Nexus Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Tesela Nexus White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Peldaños técnicos

120x30x2030X6045x9060X12060X6075x7590x90
RODAPIÉ7,5x60SP201710x60SP20197,5x60SP201711x75SP201911x90SP2026
RODAPIÉ 20MM7,5x60SP2018
PELDAÑO ROMO30x60SP202845x90SP205260x120SP206160x60SP204475x75SP205390x90SP2064
PELDAÑO ROMO 20MM60x60SP2056
PELDAÑO ANGULO ROMO30x60SP203745x90SP205460x120SP206360x60SP205175x75SP205690x90SP2066
PELDAÑO ANGULO ROMO 20MM60x60SP2061
PELDAÑO GRADONE RECTO30x60SP206645x90SP207860x120SP209360x60SP206675x75SP208090x90SP2092
PELDAÑO GRADONE RECTO 20MM60x60SP2080
ANGULO GRADONE RECTO30x60SP207245x90SP209160x120SP209760x60SP208575x75SP209590x90SP2098
ANGULO GRADONE RECTO 20 MM60x60SP2099
ANGULO PELDAÑO INGLETADO 20 MM30x60SP2084
CONTRAHUELLA 20 MM30x60SP2053
PELDAÑO INGLETADO 20 MM30x60SP2075
PELDAÑO OBRA PUBLICA120x30SP2092
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE
Ver ambientes
Colección Architorium · XLIFE

Bases


Xlife Nexus Glaciar

Porcelanico
120x260 (48”x102”)

Xlife Nexus Antracite

Porcelanico
120x260 (48”x102”)

Xlife Nexus Pearl

Porcelanico
120x260 (48”x102”)

Nexus Glaciar

Porcelanico
120x120 (48”x48”)

Nexus Antracite

Porcelanico
120x120 (48”x48”)

Nexus Pearl

Porcelanico
120x120 (48”x48”)

Nexus Glaciar Rectificado

Porcelanico
90x90 (36”x36”)

Nexus White Rectificado

Porcelanico
90x90 (36”x36”)

Nexus Pearl Rectificado

Porcelanico
90x90 (36”x36”)

Nexus Antracite Rectificado

Porcelanico
90x90 (36”x36”)

Nexus White Rectificado

Porcelanico
75x75 (30”x30”)

Nexus Pearl Rectificado

Porcelanico
75x75 (30”x30”)

Nexus Antracite Rectificado

Porcelanico
75x75 (30”x30”)

Nexus Glaciar Rectificado

Porcelanico
75x75 (30”x30”)

Nexus White Rectificado

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Nexus Pearl Rectificado

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Nexus Glaciar Rectificado

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Nexus Antracite

Porcelanico
60x120 (24”x48”)

Nexus White Antislip

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus White 20 Mm

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus Antracite 20 Mm

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus Pearl 20 Mm

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus Pearl Rectificado Antislip

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus Glaciar Rectificado

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus White Rectificado

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus Pearl Rectificado

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus Antracite Rectificado

Porcelanico
60x60 (24”x24”)

Nexus Pearl

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Nexus Antracite

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Nexus Pearl Porcelanico

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Nexus Glaciar Porcelanico

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Nexus Antracite

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Nexus Glaciar

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Nexus Antracite Porcelanico

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Nexus Pearl C2

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Nexus Antracite C2

Porcelanico
30x60 (12”x24”)

Relieves


Relieve Nexus Pearl

Revestimiento
30x60 (12”x24”)

Mosaicos


Mosaico Nexus White

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Nexus Glaciar

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Nexus Pearl

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Mosaico Nexus Antracite

Porcelanico
30x30 (12”x12”)

Muretto


Muretto Nexus Antracite

Porcelanico
22x44 (8”x17”)

Muretto Nexus White

Porcelanico
22x44 (8”x17”)

Muretto Nexus Pearl

Porcelanico
22x44 (8”x17”)

Muretto Nexus Glaciar

Porcelanico
22x44 (8”x17”)

Peldaños técnicos

120x30x2030X6045x9060X12060X6075x7590x90
RODAPIÉ7,5x60SP201710x60SP20197,5x60SP201711x75SP201911x90SP2026
RODAPIÉ 20MM7,5x60SP2018
PELDAÑO ROMO30x60SP202845x90SP205260x120SP206160x60SP204475x75SP205390x90SP2064
PELDAÑO ROMO 20MM60x60SP2056
PELDAÑO ANGULO ROMO30x60SP203745x90SP205460x120SP206360x60SP205175x75SP205690x90SP2066
PELDAÑO ANGULO ROMO 20MM60x60SP2061
PELDAÑO GRADONE RECTO30x60SP206645x90SP207860x120SP209360x60SP206675x75SP208090x90SP2092
PELDAÑO GRADONE RECTO 20MM60x60SP2080
ANGULO GRADONE RECTO30x60SP207245x90SP209160x120SP209760x60SP208575x75SP209590x90SP2098
ANGULO GRADONE RECTO 20 MM60x60SP2099
ANGULO PELDAÑO INGLETADO 20 MM30x60SP2084
CONTRAHUELLA 20 MM30x60SP2053
PELDAÑO INGLETADO 20 MM30x60SP2075
PELDAÑO OBRA PUBLICA120x30SP2092

Colecciones similares

ACADIA

ADOBE

ALCHIMIA

AMAZON