TIMELESS

Colores

Timeless white mat. n-plus 15x17.

Timeless white mat. n-plus 15x17.

Timeless grey mat. n-plus 15x17.

Timeless pearl 7,5x30.

Timeless taupe 7,5x30. Contract pearl mat. rect. 60x120.

Timeless jade 7,5x30.

Timeless marine 7,5x30.

Timeless grey mat. n-plus 15x17.

Timeless ivory 7,5x30. Timeless ivory mat. n-plus 15x17.

Timeless black mat. n-plus 15x17. Vermont silver 30x120.

Timeless taupe 40x120. Timeless ivory 7,5x30.

Timeless taupe 40x120. Timeless pearl 40x120. Timeless taupe 75x75.

TIMELESS

Colores

Share

See Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE

Sizes Porcelain

15x17

Colours

See Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE

Sizes Flooring

Colours

See Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE

Sizes Wall Tile

7,5x30

6,5x33,2 Picket

Colours

See Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE

Quarter round


Quarter Round Timeless Black

Wall Tile
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Timeless Grey

Wall Tile
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Timeless Ivory

Wall Tile
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Timeless Jade

Wall Tile
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Timeless Marine

Wall Tile
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Timeless Pearl

Wall Tile
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Timeless Taupe

Wall Tile
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Timeless White

Wall Tile
1,5x30 (0.60”x12”)
See Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE
See Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE

SHOWER TRAY

IMAGINE TIMELESSSee Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE
See Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE
See Room Scenes
Collection Brick&More · XLIFE

Field Tile


Timeless White Mat. N-plus

Porcelain Tiles
15x17 (6”x7”)

Timeless Pearl Mat. N-plus

Porcelain Tiles
15x17 (6”x7”)

Timeless Grey Mat. N-plus

Porcelain Tiles
15x17 (6”x7”)

Timeless Ivory Mat. N-plus

Porcelain Tiles
15x17 (6”x7”)

Timeless Taupe Mat. N-plus

Porcelain Tiles
15x17 (6”x7”)

Timeless Jade Mat. N-plus

Porcelain Tiles
15x17 (6”x7”)

Timeless Marine Mat. N-plus

Porcelain Tiles
15x17 (6”x7”)

Timeless Black Mat. N-plus

Porcelain Tiles
15x17 (6”x7”)

Timeless White

Wall Tile
7,5x30 (3”x12”)

Timeless Pearl

Wall Tile
7,5x30 (3”x12”)

Timeless Grey

Wall Tile
7,5x30 (3”x12”)

Timeless Marine

Wall Tile
7,5x30 (3”x12”)

Timeless Ivory

Wall Tile
7,5x30 (3”x12”)

Timeless Jade

Wall Tile
7,5x30 (3”x12”)

Timeless Taupe

Wall Tile
7,5x30 (3”x12”)

Timeless Black

Wall Tile
7,5x30 (3”x12”)

Timeless White Picket

Wall Tile
6,5x33,2 Picket (2”x13”)

Timeless Grey Picket

Wall Tile
6,5x33,2 Picket (2”x13”)

Timeless Jade Picket

Wall Tile
6,5x33,2 Picket (2”x13”)

Timeless Black Picket

Wall Tile
6,5x33,2 Picket (2”x13”)

Timeless Ivory Picket

Wall Tile
6,5x33,2 Picket (2”x13”)

Timeless Pearl Picket

Wall Tile
6,5x33,2 Picket (2”x13”)

Timeless Taupe Picket

Wall Tile
6,5x33,2 Picket (2”x13”)

Timeless Marine Picket

Wall Tile
6,5x33,2 Picket (2”x13”)

Similar collections

ACADIA

ADOBE

ALCHIMIA

AMAZON