KLIFF

Piedras

Kliff sand c2 100x100. Kliff white 100x250.

Kliff pearl 25x75. Syrma kliff pearl 25x75.

Kliff sand 30x60. Kliff sand 60x60.

Kliff pearl 60x120.

Kliff white 30x60. Next kliff white 30x60. Kliff white 60x60.

Next kliff sand 30x60.

Crown kliff pearl 30x90. Kliff greige 30x90. Kliff greige mat c3 rect 100x100.

Kliff sand 100x250.

Kliff white 100x250.

Kliff sand 100x250.

Kliff pearl 100x100.

Kliff white 25x75.

Kliff sand 30x90. Section kliff sand 30x90. Kliff sand 60x120.

Kliff pearl 100x250.

Look kliff white 30x90.

KLIFF

Piedras

Partager

Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE

Sizes Porcelaine

Couleurs

Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE

Sizes Sol

Couleurs

Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE

Sizes Revêtements

Couleurs

Section Kliff

Crown Kliff

Stripes Kliff

Look Kliff

Syrma Kliff

Next Kliff

Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE
Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE

Mosaïque


Mosaico Kliff Sand

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Greige

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff White

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Pearl

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Hexagone


Hexagono Kliff Sand

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff Greige

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff White

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Hexagono Kliff Pearl

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)
Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE

Nez de marche

100X100120x30x2050X10060X12060X60
RODAPIÉ9,5x100SP20279,5x100SP202710x60SP20197,5x60SP2017
PELDAÑO ROMO50x100SP205550x100SP205560x120SP206160x60SP2044
PELDAÑO ANGULO ROMO50x100SP205750x100SP205760x120SP206360x60SP2051
PELDAÑO GRADONE RECTO50x100SP209350x100SP209360x120SP209360x60SP2066
ANGULO GRADONE RECTO50x100SP209750x100SP209760x120SP209760x60SP2085
PELDAÑO OBRA PUBLICA120x30SP2092
Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE
Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE
Voir les ambiances
Collection Architorium · XLIFE

Base


Kliff Sand

Grès Cérame
100x250 (40”x98”)

Kliff White

Grès Cérame
100x250 (40”x98”)

Kliff Greige

Grès Cérame
100x250 (40”x98”)

Kliff Pearl

Grès Cérame
100x250 (40”x98”)

Kliff Sand Mat C3 Rect

Grès Cérame
100x100 (40”x40”)

Kliff Sand

Grès Cérame
100x100 (40”x40”)

Kliff White

Grès Cérame
100x100 (40”x40”)

Kliff Greige

Grès Cérame
100x100 (40”x40”)

Kliff Pearl

Grès Cérame
100x100 (40”x40”)

Kliff Greige Mat C3 Rect

Grès Cérame
100x100 (40”x40”)

Kliff White Mat C3 Rect

Grès Cérame
100x100 (40”x40”)

Kliff Pearl Mat C3 Rect

Grès Cérame
100x100 (40”x40”)

Kliff Sand

Grès Cérame
100x50 (40”x20”)

Kliff Greige

Grès Cérame
100x50 (40”x20”)

Kliff White

Grès Cérame
100x50 (40”x20”)

Kliff Pearl

Grès Cérame
100x50 (40”x20”)

Kliff Sand

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Kliff White

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Kliff Greige

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Kliff Pearl

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Grip C3 Kliff White

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Kliff Pearl C3 Rect

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Kliff Sand

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand C2

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff White

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff White C2

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige C2

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff White

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff White Mat C3

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand Mat C3

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl Mat C3

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Greige Mat C3

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Pearl C2

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Kliff Sand

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Kliff White

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Kliff Greige

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Kliff Pearl

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Kliff Sand

FaÏences
30x60 (12”x24”)

Kliff White

FaÏences
30x60 (12”x24”)

Kliff Greige

FaÏences
30x60 (12”x24”)

Kliff Pearl

FaÏences
30x60 (12”x24”)

Kliff Sand

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Kliff Greige

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Kliff White

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Kliff Pearl

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Kliff Sand

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Kliff White

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Kliff Greige

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Kliff Pearl

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Kliff Sand

FaÏences
25x60 (10”x24”)

Kliff White

FaÏences
25x60 (10”x24”)

Kliff Pearl

FaÏences
25x60 (10”x24”)

Reliefs


Section Kliff Sand

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Section Kliff White

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Section Kliff Greige

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Section Kliff Pearl

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Sand

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff White

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Greige

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Crown Kliff Pearl

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Sand

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff White

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Greige

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Stripes Kliff Pearl

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Sand

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Look Kliff White

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Greige

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Look Kliff Pearl

FaÏences
30x90 (12”x36”)

Next Kliff Sand

FaÏences
30x60 (12”x24”)

Next Kliff White

FaÏences
30x60 (12”x24”)

Next Kliff Greige

FaÏences
30x60 (12”x24”)

Next Kliff Pearl

FaÏences
30x60 (12”x24”)

Section Kliff Sand

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Sand

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Section Kliff White

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Greige

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Pearl

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff White

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Greige

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Syrma Kliff Pearl

FaÏences
25x75 (10”x30”)

Section Kliff Pearl

FaÏences
25x60 (10”x24”)

Section Kliff Sand

FaÏences
25x60 (10”x24”)

Section Kliff White

FaÏences
25x60 (10”x24”)

Mosaique


Mosaico Kliff Sand

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Greige

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff White

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Kliff Pearl

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Escaliers techniques

100X100120x30x2050X10060X12060X60
RODAPIÉ9,5x100SP20279,5x100SP202710x60SP20197,5x60SP2017
PELDAÑO ROMO50x100SP205550x100SP205560x120SP206160x60SP2044
PELDAÑO ANGULO ROMO50x100SP205750x100SP205760x120SP206360x60SP2051
PELDAÑO GRADONE RECTO50x100SP209350x100SP209360x120SP209360x60SP2066
ANGULO GRADONE RECTO50x100SP209750x100SP209760x120SP209760x60SP2085
PELDAÑO OBRA PUBLICA120x30SP2092

Collections similaires

ACADIA

ADOBE

ALCHIMIA

AMAZON