IRON

Cementos

Iron anthracite mat. rect. 30x60. Iron anthracite mat. rect. 60x60.

Iron anthracite mat. rect. 75x75. Iron pearl mat. rect. 75x75.

Iron pearl mat. rect. 30x60.

Iron ivory mat. rect. 60x60.

IRON

Cementos

Partager

Voir les ambiances
Collection

Sizes Porcelaine

90x90

75x75

60x120

60x60

30x60

Couleurs

Voir les ambiances
Collection

Sizes Sol

Couleurs

Voir les ambiances
Collection

Sizes Revêtements

Couleurs

Voir les ambiances
Collection
Voir les ambiances
Collection

Mosaïque


Mosaico Iron Ivory Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Iron Anthracite Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Iron Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Tesel


Tesela Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Tesela Iron Ivory Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Tesela Iron Antracita Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Tesela Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Tesela Iron Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)
Voir les ambiances
Collection

Nez de marche

30X6045x9060X12060X6075x7590x90
RODAPIÉ7,5x60 SP201710x60 SP20197,5x60 SP201711x75 SP201911x90 SP2026
PELDAÑO ROMO30x60 SP202845x90 SP205260x120 SP206160x60 SP204475x75 SP205390x90 SP2064
PELDAÑO ANGULO ROMO30x60 SP203745x90 SP205460x120 SP206360x60 SP205175x75 SP205690x90 SP2066
PELDAÑO GRADONE RECTO30x60 SP206645x90 SP207860x120 SP209360x60 SP206675x75 SP208090x90 SP2092
ANGULO GRADONE RECTO30x60 SP207245x90 SP209160x120 SP209760x60 SP208575x75 SP209590x90 SP2098

Receeurs de douche

IMAGINE IRONVoir les ambiances
Collection
Voir les ambiances
Collection
Voir les ambiances
Collection

Base


Iron Anthracite Mat. Rect.

Grès Cérame
90x90 (36”x36”)

Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
90x90 (36”x36”)

Iron Ivory Mat. Rect.

Grès Cérame
90x90 (36”x36”)

Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
90x90 (36”x36”)

Iron Ivory Mat. Rect.

Grès Cérame
75x75 (30”x30”)

Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
75x75 (30”x30”)

Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
75x75 (30”x30”)

Iron Anthracite Mat. Rect.

Grès Cérame
75x75 (30”x30”)

Iron Ivory Mat. Rect.

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Iron Anthracite Mat. Rect.

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Iron Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
60x120 (24”x48”)

Iron Anthracite Mat. Rect.

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Iron Ivory Mat. Rect.

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Iron Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
60x60 (24”x24”)

Iron Anthracite Mat. Rect.

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Iron Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Iron Anthracite Mat. Rect.

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Iron Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
30x60 (12”x24”)

Mosaique


Mosaico Iron Ivory Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Iron Taupe Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Iron Pearl Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Iron Anthracite Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Mosaico Iron Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
30x30 (12”x12”)

Escaliers techniques

30X6045x9060X12060X6075x7590x90
RODAPIÉ7,5x60 SP201710x60 SP20197,5x60 SP201711x75 SP201911x90 SP2026
PELDAÑO ROMO30x60 SP202845x90 SP205260x120 SP206160x60 SP204475x75 SP205390x90 SP2064
PELDAÑO ANGULO ROMO30x60 SP203745x90 SP205460x120 SP206360x60 SP205175x75 SP205690x90 SP2066
PELDAÑO GRADONE RECTO30x60 SP206645x90 SP207860x120 SP209360x60 SP206675x75 SP208090x90 SP2092
ANGULO GRADONE RECTO30x60 SP207245x90 SP209160x120 SP209760x60 SP208575x75 SP209590x90 SP2098

Collections similaires

ACADIA

ADOBE

ALCHIMIA

AMAZON