BAVARO

Maderas

Bavaro miel mat. 22,5x90. Bavaro miel ant. 22,5x90.

Bavaro glaciar mat. rect. 25x150.

Bavaro cerezo mat. rect. 20x120.

Bavaro natural mat. 22,5x90.

Bavaro gris mat. 22,5x90.

Bavaro cerezo mat. rect. 20x120.

BAVARO

Maderas

Partager

Voir les ambiances
Collection WoodMotion

Sizes Porcelaine

25x150

22,5x90

20x120

Couleurs

Voir les ambiances
Collection WoodMotion

Sizes Sol

Couleurs

Voir les ambiances
Collection WoodMotion

Sizes Revêtements

Couleurs

Voir les ambiances
Collection WoodMotion
Voir les ambiances
Collection WoodMotion
Voir les ambiances
Collection WoodMotion

Nez de marche

20x12022.5x9025X15030X12030X150
RODAPIÉ10x60 SP201911x90 SP20198x75 SP2022
PELDAÑO ROMO20x120 SP205222,5x90 SP204225x150 SP2054
PELDAÑO ANGULO ROMO20x120 SP205422,5x90 SP204425x150 SP2055
PELDAÑO GRADONE RECTO20x120 SP209322,5x90 SP207925x150 SP2096
ANGULO GRADONE RECTO20x120 SP209722,5x90 SP208825x150 SP2097
PELDAÑO WOOD 30X1203x120 SP2092
PELDAÑO WOOD 30X15030x150 SP2096

Receeurs de douche

IMAGINE BAVAROVoir les ambiances
Collection WoodMotion
Voir les ambiances
Collection WoodMotion
Voir les ambiances
Collection WoodMotion

Base


Bavaro Miel Mat. Rect.

Grès Cérame
25x150 (10”x60”)

Bavaro Miel Ant. Rect.

Grès Cérame
25x150 (10”x60”)

Bavaro Natural Mat. Rect.

Grès Cérame
25x150 (10”x60”)

Bavaro Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
25x150 (10”x60”)

Bavaro Ceniza Mat.

Grès Cérame
22,5x90 (9”x36”)

Bavaro Cerezo Mat.

Grès Cérame
22,5x90 (9”x36”)

Bavaro Miel Mat.

Grès Cérame
22,5x90 (9”x36”)

Bavaro Natural Mat.

Grès Cérame
22,5x90 (9”x36”)

Bavaro Crudo Mat.

Grès Cérame
22,5x90 (9”x36”)

Bavaro Glaciar Mat.

Grès Cérame
22,5x90 (9”x36”)

Bavaro Gris Mat.

Grès Cérame
22,5x90 (9”x36”)

Bavaro Miel Ant.

Grès Cérame
22,5x90 (9”x36”)

Bavaro Miel Mat. Rect.

Grès Cérame
20x120 (8”x48”)

Bavaro Glaciar Mat. Rect.

Grès Cérame
20x120 (8”x48”)

Bavaro Miel Ant. Rect.

Grès Cérame
20x120 (8”x48”)

Bavaro Natural Mat. Rect.

Grès Cérame
20x120 (8”x48”)

Bavaro Gris Mat. Rect.

Grès Cérame
20x120 (8”x48”)

Bavaro Crudo Mat. Rect.

Grès Cérame
20x120 (8”x48”)

Bavaro Cerezo Mat. Rect.

Grès Cérame
20x120 (8”x48”)

Escaliers techniques

20x12022.5x9025X15030X12030X150
RODAPIÉ10x60 SP201911x90 SP20198x75 SP2022
PELDAÑO ROMO20x120 SP205222,5x90 SP204225x150 SP2054
PELDAÑO ANGULO ROMO20x120 SP205422,5x90 SP204425x150 SP2055
PELDAÑO GRADONE RECTO20x120 SP209322,5x90 SP207925x150 SP2096
ANGULO GRADONE RECTO20x120 SP209722,5x90 SP208825x150 SP2097
PELDAÑO WOOD 30X1203x120 SP2092
PELDAÑO WOOD 30X15030x150 SP2096

Collections similaires

ACADIA

ADOBE

ALCHIMIA

AMAZON