ALCHIMIA

Colores

Alchimia white br, 15x15. Alchimia antracite br, 15x15. Decor alchimia white br, 15x15.

Rovere nuez 20x180.

Alchimia antracite 7,5x30.

Rovere nature 20x180. Alchimia white br, 15x15. Alchimia blue 15x15.

Moldura alchimia white 5x30. Alchimia white 7,5x30. Alchimia pearl br, 15x15.

Alchimia ivory br, 15x15. Decor alchimia ivory br, 15x15.

Alchimia antracite br, 15x15.

Alchimia moka 15x15. Alchimia vison br, 15x15.

Alchimia glaciar br, 15x15.

Decor alchimia ivory br, 15x15.

Rovere nuez 20x180. Alchimia white 7,5x30.

Rovere nuez 20x180.

Alchimia pearl 7,5x30.

Alchimia olive 7,5x30.

Alchimia moka 7,5x30.

Decor alchimia ivory 7,5x30.

Alchimia blue 7,5x30.

ALCHIMIA

Colores

Teilen

siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More

Sizes Porcellan

Farben

siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More

Sizes Fussboden

Farben

siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More

Sizes Verkleidungen

Farben

Decor Alchimia

siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More

MOLDURA


Moldura Alchimia Glaciar

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

Moldura Alchimia White

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

Moldura Alchimia Blue

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

Moldura Alchimia Pearl

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

Moldura Alchimia Antracite

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

Moldura Alchimia Ivory

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

Moldura Alchimia Olive

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

Moldura Alchimia Vison

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

Moldura Alchimia Moka

Wandfliesen
5x30 (2”x12”)

TORELLO


Torello Matita Alchimia Glaciar

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

Torello Matita Alchimia White

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

Torello Matita Alchimia Blue

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

Torello Matita Alchimia Pearl

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

Torello Matita Alchimia Antracite

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

Torello Matita Alchimia Ivory

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

Torello Matita Alchimia Olive

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

Torello Matita Alchimia Vison

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

Torello Matita Alchimia Moka

Wandfliesen
2x30 (0.80”x12”)

TRIM


Trim Alchimia Glaciar

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Trim Alchimia White

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Trim Alchimia Blue

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Trim Alchimia Pearl

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Trim Alchimia Antracite

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Trim Alchimia Ivory

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Trim Alchimia Olive

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Trim Alchimia Vison

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Trim Alchimia Moka

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)
siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More

Quarter Round


Quarter Round Alchimia Pearl

Wandfliesen
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Alchimia Blue

Wandfliesen
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Alchimia Antracita

Wandfliesen
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Alchimia Glaciar

Wandfliesen
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Alchimia Olive

Wandfliesen
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Alchimia Ivory

Wandfliesen
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Alchimia Moka

Wandfliesen
1,5x30 (0.60”x12”)

Quarter Round Alchimia White

Wandfliesen
1,5x30 (0.60”x12”)
siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More
siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More
siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More
siehe Umgebungen
Kollektion Brick&More

Unifliese


Alchimia Glaciar Br.

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia White Br.

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia Blue

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia Pearl Br.

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia Antracite Br.

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia Olive Br.

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia Vison Br.

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia Moka

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia Ivory Br.

Wandfliesen
15x15 (6”x6”)

Alchimia Ivory

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Alchimia Antracite

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Alchimia Vison

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Alchimia Glaciar

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Alchimia White

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Alchimia Olive

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Alchimia Moka

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Alchimia Blue

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Alchimia Pearl

Wandfliesen
7,5x30 (3”x12”)

Ähnliche Kollektionen

ACADIA

ADOBE

ALCHIMIA

AMAZON